Hoe drinkt u de koffie?


Verstuur
Spreektijd

Nieuw!

Door: Marja Pals | 1 reactie

Snugger?

Mijn naam is Marja Pals en ik bén Snugger. De naam gekozen voor mijn bedrijf slaat op mijn nuchtere kijk op zaken. Goed doordacht en toch snel werken, praktische oplossingen aandragen voor complexe vraagstukken, enthousiast en gedreven samenwerken om tot het beste resultaat te komen. Met minder ben ik niet tevreden… Snugger dus.

Communicatie, marketing &
omgevings- & projectmanagement

Dit zijn zaken waarmee ik mij bezig houd. Communicatie is een breed begrip. Snugger Communicatie betekent adviezen op marketing- en communicatievlak, maar ook uitvoering van omgevingsprojecten. Hierbij komt ook het begrip projectmanagement aan bod. Naast adviseren vind ik het erg leuk om bij de uitvoering betrokken te zijn en adviezen te implementeren in bijvoorbeeld bedrijfsvoering of projectmatig. Ik heb de opleiding Strategisch OmgevingsManagement afgerond en ben ik regelmatig werkzaam in belangenmanagement. Ik vind het een prachtig vak om ieders belangen een plekje te geven en te kijken hoe we gezamenlijk tot een goed resultaat kunnen komen.   

Contact

Snugger
Communicatie en Projectmanagement

Otto Cluivinglaan 18
9766 PB Eelderwolde

Telefoon: 06- 47 51 87 68
E-mail: marja@snugger-communicatie.nl

Linked in

KvK nr. 01148259
BTW nr. NL107449626B01
Bank nr. 40.54.79.263

Profiel

Profiel

Dit ben ik

Snugger! Zelfreflectie is aanwezig evenals een flinke portie flexibiliteit en een goede dosis humor. 

Mijn naam is Marja en ik heb mijn bedrijf Snugger genoemd. Dit mag iets over mij zeggen. Ik houd van duidelijke taal en ik heb een nuchtere kijk op zaken. Mijn streven is om goed doordacht en toch snel te werken. Dit bereik ik door praktisch denken en door georganiseerd aan het werk te gaan. Mijn doel bij iedere opdracht is om kwaliteit te leveren. Hierbij zal ik altijd het doel van de opdracht op de eerste plek zetten en om dit te bereiken zeg ik wat ik denk. Ik ben een stevige adviseur.

Ik ben erg betrokken bij alles wat ik doe. Ik geef altijd 100% en doe niet aan half werk. Ik ben sociaal, houd van mensen om me heen en werk dus ook graag in teamverband. Ik werk graag samen om ieders belangen een goede plek te geven. 

Kernkwaliteiten:
• Effectief
• Punctueel
• Organisator
• Sociaal
• Omgevingssensitief

Nieuwsgierig? Vanzelfsprekend heb ik referenties en voorbeelden die mijn profielschets ondersteunen. Neem gerust contact op, ik vertel graag nog wat meer!

Ervaring & opleidingen

Na een opleiding Journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle en een periode journalistiek freelancewerk voor RTV Noord wilde ik een vaste baan. Nadat ik bij twee verschillende werkgevers, Essent en World of Health, mocht ruiken aan een stukje organisatie en communicatie kwam ik terecht bij ECOstyle. Hier heb ik een solide basis gelegd voor marketing- en communicatie adviesfuncties.

Vervolgens ben ik gestart met een opleiding NIMA-A en in dienst gegaan bij USG Capacity als Vaste Interim Professional. Een zelfstudie Projectmanagement tijdens deze baan en we zijn bij het hoofdstuk Snugger aangekomen. De laatste jaren heb verschillende trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van marketing en communicatie.

In 2013 kon ik een nieuw hoofdstuk toevoegen, omgevingsmanagent. Ik deed de training Strategisch Omgevingsmanagement in complexe programma's en startte met een adviesklus t.a.v. de aanpak omgevingsmanagement voor een waterschap. Daarna ben ik volgens het Integraal Projectmanagement-model toegevoegd als Omgevingsmanager aan een project vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma m.b.t. dijkversteviging. 

Momenteel werk ik als 'Snugger' als zelfstandig Marketing/Communicatieadviseur of omgevingsmanager. Ik doe dit op inhuurbasis bij bedrijven of projecten. 

Voor meer informatie betreffende mijn cv en voor referenties kunt u altijd bellen of mailen!

Opdrachtgevers

Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken
Strategisch Communicatieadviseur
Electrabel Retail
Provincie Fryslân
Waterschap Noorderzijlvest
Electrabel Retail
Waterschap Noorderzijlvest
Provincie Fryslân
Electrabel Retail
USG Professionals MarComSales
Openbare dalton basisschool KARREPAD
Philips Consumer Lifestyle Drachten
Speak.nl
VDM Woningen
Studio Pak = 212 Fahrenheit
Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Euroborg Horeca
DOEN Invest
Knol's Koek

Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken

Momenteel ben ik aan de slag als Omgevingsmanager bij de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken, een project binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit project werken de drie Noordelijke waterschappen samen. Het doel van deze POV Waddenzeedijken is om overstijgend onderzoek uit te (laten) voeren naar bestuurlijk gedragen oplossingsrichtingen voor dijkversterkingen. Deze oplossingsrichtingen moeten leiden tot het sober en doelmatig maar ook sneller en goedkoper uitvoeren van dijkversterkingen.

Binnen de POV Waddenzeedijken werken we volgens het Integraal Projectmanagement van Rijkswaterstaat. IPM onderscheidt 5 processen. De IPM-organisatie kent aan elk proces een specifieke rol toe. Zo ontstaat het 5-rollenmodel. Verschillende rollen kunnen vervuld worden door een of meerdere personen. Iedere rol heeft wel een eigen ondersteunend team. De rollen zijn: Projectmanagement, Contractmanagement, Projectbeheersing, Technisch management en Omgevingsmanagement. 
 
Omgevingsmanagement: om de relatie met de omgeving en stakeholders in balans te houden gedurende het project. Omgevingsmanager: verantwoordelijk voor het contact met de omgeving.

Strategisch Communicatieadviseur

Vervanging van een zwangerschapsverlof van een strategisch communicatieadviseur. Diverse werkzaamheden; crisiscommunicatie, perscontacten, redactie, bewonerscommunicatie en stakeholdermanagement. Daarnaast het organiseren van evenementen en meewerken aan onderwijsprojecten. Verder een projectopdracht Omgevingsmanagement voor het Nieuw HoogWaterBeschermingsPlan.

Electrabel Retail

De oplettende bezoeker weet dat ik eerder bij Electrabel heb gewerkt, dit was mijn 3.0 opdracht.

Electrabel is in Nederland een jong energiebedrijf waar veel ontwikkelingen plaats vinden. De retailtak is verhuisd van Hoogeveen naar Zwolle en er was een nieuwe marketingvisie en strategie is geschreven voor de komende jaren. Om aan de nieuwe doelen en verwachtingen te kunnen voldoen waren er veel projecten opgestart. Mij was gevraagd om extra ondersteuning te bieden bij Marketingcommunicatie vanwege de enorme stroomversnelling waarin de afdeling MarketingSales zich bevond. Alle werkzaamheden waren gericht op de doelen voor 2013, waaronder klantbehoud en het verhogen van de klanttevredenheid.

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân vernieuwd haar (digitale) opleidingsgids jaarlijks. In dit project nam ik verschillende werkzaamheden voor mijn rekening. O.a. het zoeken van passende opleidingen op basis van diverse criteria zoals competenties, organisatiespeerpunten, functieschalen en vaktechnische ontwikkeling. Dit werkte ik uit in een format dat wordt geïmplementeerd in een speciaal gebouwde applicatie.

Waterschap Noorderzijlvest

Begin januari 2012 vond een hoge waterstand plaats, dit bracht veel werkzaamheden met zich mee. Zodoende ben ik een half jaar ingehuurd bij het cluster Communicatie van het waterschap Noorderzijlvest. Werkzaamheden waren divers; zowel crisiscommunicatie als reguliere projecten. Van perscontacten en redactie tot bewonerscommunicatie en stakeholdermanagement. Daarnaast het organiseren van evenementen en meewerken aan onderwijsprojecten.

Electrabel Retail

De oplettende bezoeker weet dat ik eerder bij Electrabel heb gewerkt, deze opdracht was mijn 2.0 opdracht. Zeg maar 'wegens succes vervolgd'...Vervanging van een marketingcommunicatieadviseur  tijdens een zwangerschapsverlof op de afdeling Marketing en Sales. Projectopdracht: Herontwikkeling brandkey.

Electrabel is in Nederland een jong energiebedrijf waar veel ontwikkelingen plaats vinden. Begin 2011 heeft een reorganisatie plaats gevonden, waarna sinds zomer 2011 een nieuwe strategie wordt geschreven voor de komende jaren. In het half jaar dat ik deze functie vervul neem ik deel aan het ontwikkelen van een nieuw MarketingSalesbeleid. Mijn specifieke opdracht tijdens deze periode is om de nieuwe Brandkey te ontwikkelen. Hiervoor neem ik deel aan strategische sessies, waarbij een externe SRM trainer de lijnen uitzet die de afdeling in enkele weken eigen maakt. Verder ben ik bezig met een marktonderzoek (intern en extern) om zo een basis te formuleren voor het schrijven van de brandkey waarbij de klant centraal staat. De brandkey moet straks uitgedragen worden door de medewerkers en implementeerbaar zijn in de dagelijkse processen.

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest had een nieuwe proactieve communicatiestrategie. Actieve jongerencommunicatie is hier een onderdeel van. Dit betekent gastlessen verzorgen voor middelbare scholen, deelnemen aan grote (landelijke) evenementen over water en/of natuur.

Op korte termijn moest voor deze proactieve benadering van de middelbare scholieren een en ander ontwikkeld worden aan middelen. Denk aan een look en feel voor het project, tasje met gadgets, lesmateriaal en een introductiefilmpje over het Waterschap. In slechts enkele weken moesten externe partijen gezocht worden om de verschillende middelen tijdig te realiseren. Als externe projectmanager deed ik begeleiding van dit project voor het waterschap, aansturing van de diverse partijen en was ik verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteitsbewaking van de diverse onderdelen en middelen.

Provincie Fryslân

De provincie Fryslân ontwikkelde een nieuwe (digitale) opleidingsgids. In dit project nam ik verschillende werkzaamheden voor mijn rekening. O.a. het zoeken van passende opleidingen op basis van diverse criteria zoals competenties, organisatiespeerpunten, functieschalen en vaktechnische ontwikkeling. Verder het ontwikkelen van een format om in korte kopjes opleidingen te beschrijven en de opleidingsbeschrijvingen maken. Dit alles is geïmplementeerd in een speciaal gebouwde applicatie.
 

Electrabel Retail

We hebben elke dag energie nodig. Met een flexibel en modern productiepark wekt Electrabel een kwart van de in Nederland geproduceerde elektriciteit op. In Nederland werken circa 1250 medewerkers, verdeeld over een aantal vestigingen. Electrabel wil verder groeien binnen de Europese markt en een betrouwbare energieleverancier zijn voor al haar klanten. 

Electrabel is een jong bedrijf waar veel ontwikkelingen plaats vinden. Van  november 2010 t/m maart 2011 ben ik werkzaam geweest op de afdeling marketingcommunicatie van Electrabel Retail. Ik verving een vaste medewerkster die met zwangerschapsverlof was. Hoofdtaken in deze functie zijn bijvoorbeeld alle marketingcommunicatie werkzaamheden op het gebied van acquisitie (advertenties, folders e.d.), een communicatie-optimalisatieproject (nieuwe regionale merkstrategie) en alle online werkzaamheden.

USG Professionals MarComSales

Destijds USG Capacity, tegenwoordig USG Professionals.

Sinds 1991 werft, selecteert en bemiddelt USG Capacity marketing- en communicatieprofessionals met minimaal hbo-niveau en relevante werkervaring (vanaf 3 jaar), zowel voor vaste banen als interim-projecten. USG Capacity stimuleert marketing- en communicatieprofessionals om hun specialisme in te zetten, waardoor zij op een unieke manier kunnen werken aan hun eigen persoonlijke groei. USG Capacity heeft kantoren in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Bij USG Capacity ben ik voorheen in dienst geweest als Vaste Interim Professional. Sinds mijn start als zelfstandig Communicatieadviseur heb ik via bemiddeling van USG Capacity regelmatig interim functies in de communicatie vervuld. 

Voor meer informatie over USG Professionals MarComSales
 

Openbare dalton basisschool KARREPAD

KARREPAD is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen welkom is, want alle mensen worden als gelijkwaardig beschouwd. De school heeft geen bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Daarom biedt KARREPAD dalton onderwijs voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale afkomst.

De school wilde een stap maken in de presentatie naar de doelgroepen. Ik heb geadviseerd en de nieuwe middelen ontwikkeld.

Philips Consumer Lifestyle Drachten

Met meer dan 1.500 medewerkers is Drachten één van de grootste vestigingen van Philips Consumer Lifestyle. In Drachten ontwikkelt Philips shavers en tal van andere Consumer Lifestyle-producten, zoals de Wake up light, stofzuigers, Senseo-koffiezetters en de PerfectDraft-thuistap. Philips Drachten vormt één groot bedrijventerrein waar multidisciplinaire teams met elkaar samenwerken. Zij vormen een geïntegreerde productie- en ontwikkelketen. Samen zorgen zij ervoor dat alle bedrijfsprocessen goed verlopen. Van bevoorrading tot aflevering, van idee tot uitvoering.

Bij Philips vervulde ik tijdelijk de functie Consultant Internal Communications & PR tussen 1 september 2009 en 1 juni 2010. Deze opdracht is bemiddeld door USG Capacity. In deze functie was ik onder andere verantwoordelijk voor PR, advisering van het MT, communicatieadvies afdeling -/project-/ unitniveau, intranet, evenementen, bijeenkomsten, nieuwsbrieven (digitaal en gedrukt) en corporate communicatie. Het grootste deel van de werkzaamheden was intern gericht. 

 

Speak.nl

Speak is een partner in digitale communicatie.
Internetsites, intranetomgevingen, narrowcasting, interactieve screensavers, touchscreens, mobiele toepassingen… Digitale communicatie helpt u om processen binnen uw organisatie te verbeteren zodat er meer rendement ontstaat. Waardoor het resultaat meer oplevert dan dat de investering vraagt.

Dit enthousiaste digitale communicatiebureau loopt voorop in digitale communicatie oplossingen. Daarnaast bemiddelt Speak helpende handjes op locatie als partner in (digitale) communicatie. Voor Speak schreef ik teksten en gaf ik (online) communicatieadvies. Ook werd ik via Speak gedetacheerd.

Voor meer informatie over Speak.nl

VDM Woningen

Het Friese bouwbedrijf VDM Woningen is gevestigd in Almere, Drachten, Drogeham en Zwaag en bestaat sinds 1880. VDM heeft momenteel zo'n 175 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen en bouwen van woningen in een uniek en beproefd systeem. Het beste van traditionele bouw en houtskeletbouw wordt in de VDM-bouwmethode gecombineerd. De huizen zijn energiezuinig. Ook duurzaamheid en milieuvriendelijkheid spelen een rol indien gewenst.

Met VDM Woningen ontwikkelde ik een nieuwe online-strategie. Doel was om door middel van deze strategie de markt op een pro-actieve en interactieve manier te benaderen. Hierbij werd gebruik gemaakt van speciale projectwebsites en social media inzet. 
 

Studio Pak = 212 Fahrenheit

Studio Pak was een reclamebureau, dat tegenwoordig in andere vorm is verder gegaan en 212 Fahrenheit heet. 212 Fahrenheit maakt identities, logo's, campagnes, commercials, beursstands, magazines, direct mailings, websites en meer. Alle producten, diensten en oplossingen vallen onder de noemer marketing, communicatie en reclame. Professioneel design en de juiste marketingstrategie leiden tot een succesvol product en een goed resultaat. Dit betekent onder andere grotere naamsbekendheid, meer klanten, betere verkoop en uiteindelijk meer omzet.

Voor dit reclamebureau schreef ik teksten, nieuwsbrieven en voorstellen. Mag ik iedereen 'verlegen' om creativiteit in bedrijfsprocessen, design of marketing aanraden om eens te kijken op de website van 212 Fahrenheit 
 

Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Voor het CCV heb ik een presentatie gegeven m.b.t. 'Persberichten schrijven' en 'Trends en ontwikkelingen in de (online)media'. Hieraan gekoppeld een korte case laten maken.
De website van het CCV.

Euroborg Horeca

Euroborg Horeca was toe aan een nieuwe website. Deze site moet de juiste items te belichten, zodat de bezoeker antwoord krijgt op de basisvragen over Euroborg Horeca. De site moet de bezoeker enthousiasmeren over de bijzondere locatie Euroborg. Ook qua uitstraling moest de site jonger en moderner ogen. De geschreven teksten passen bij de look en feel, daarnaast zijn de zoekmachinevriendelijk geschreven. Kort en bondig, makkelijk leesbaar en informatief. Weinig tekst op de juiste manier geschreven om bezoekers van de site contact op te laten nemen.

DOEN Invest

DOEN Invest is de handelsnaam. DOEN doet investering, bemiddeling en exploitatie van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed.

Voor DOEN hield ik me bezig met teksten voor folders, brochures, aanbestedingen en de website.
Voor meer informatie over DOEN bekijk de website.

Knol's Koek

Een echte Groninger koekbakkerij sinds 1923. In Stad en ommeland is het familiebedrijf welbekend door haar logo; groen-wit met de Martinitoren. Nog altijd bakken ze koek zoals grootvader Knol hier ooit mee begon. Ambachtelijk en zonder toevoeging van smaak- en geurstoffen of conserveringsmiddelen. Alles wordt handmatig bereid en altijd vers in de winkels verkocht.

Ik kom uit Groningen en ben dus ook erg trots op deze opdrachtgever. Veel Groningser kan het niet. Voor Knol's Koek realiseerde ik de webteksten.

 

Projectmatig werken

Projectmanagement gaat voornamelijk om het behalen van concreet resultaat. In veel gevallen is het resultaat afhankelijk van de verantwoordelijke persoon. Coördinatie, advisering, aansturing en vooral samenwerking spelen hierbij een grote rol. Ongeacht of er een intern projectteam is samengesteld of een extern team, alle neuzen moeten dezelfde kant op om het projectdoel te bereiken.

Projectmatig werken is een grote uitdaging. Ik help graag om die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als Snugger neem ik graag de verantwoordelijkheid op me voor het coördineren en begeleiden van projecten. Met ervaring als interim professional heb ik beperkte inwerktijd nodig en ik maak makkelijk contact met mensen.

Meer weten? Bel of mail maar, ik praat graag eens verder.

Communicatie & Omgeving

Communiceren doen we de hele dag. Zenden en ontvangen. Het is echter van belang met wie we communiceren én op welke manier we communiceren om ons doel te bereiken. Effectief communiceren betekent een duidelijke strategie opstellen over waar je heen wilt, met wie, hoe je dat gaat bereiken en met welke middelen. In ieder stapje van dit proces speel ik graag een rol. Zowel adviserend als uitvoerend.

Hetzelfde geldt uiteraard bij omgevingsmanagement, waar communicatie een belangrijk onderdeel van is. Ik heb veel projecten mogen doen waar omgevingsmanagement en stakeholderengagement een hoofdrol speelden. Ik vind het een prachtig vak om ieders belangen een plekje te geven en te kijken hoe we gezamenlijk tot een goed resultaat kunnen komen. Om die reden ben ik in 2013 de training Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) in complexe programma's gaan doen. Daarna heb ik nog twee verdiepingstrainingen in de SOM-methodiek (2014) gevolgd om dit vakgebied mij theoretisch eigen te maken. Tegenwoordig ben ik aan de slag als Omgevingsmanager voor een Hoogwaterbeschermingsprogramma- project, waarin ook de Integraal Projectmanagement methode een hoofdrol speelt.  

Advies en begeleiding
Snugger advies is soms nodig. Dat zou kunnen zijn door middel van het opstellen van een strategie of een adviesplan op het gebied van marketing of communicatie. Waar staan we als organisatie en waar willen we heen, hoe pakken we dit aan, met wie en voor wie? Hetzelfde geldt voor omgevingsvraagstukken. Vooraf goed nadenken wie er betrokken zijn bij uw project is erg belangrijk voor een snelle en soepele afwikkeling. Hoe? Daarvoor kunt u bij mij terecht.

Vragen? U kunt mij altijd bellen of mailen, ik geef graag antwoord!

Spreektijd

Nieuw!

Al lange tijd wil ik mijn huisstijl en website vernieuwen. Maar werk kwam er steeds tussendoor. Betalende klanten zijn tenslotte belangrijker dan de naam waaronder ik werk. Ik was en ben nog steeds hartstikke blij met 'Snugger'. Maar... ik ben ouder geworden en (zoals ik zelf graag wil geloven) wijzer. Nog steeds snugger hoop ik, maar vooral meer Marja. Ik ben mijn bedrijfsnaam ontgroeid. Zoals mijn zoon van 3 zei toen we zijn kamertje gingen veranderen: "Ik ben uit mijn kamertje gegroeid". Nou klopte dat qua ruimte niet helemaal, maar qua meubilair en stijl zeker. Hij was tenslotte geen baby meer!

Hetzelfde gevoel heb ik al een tijdje. Ik ben ongeveer negen jaar geleden begonnen met Snugger Communicatie. Laaiend enthousiast, vol jeugdige energie en aan het begin van mijn carierre (als zelfstandige). Nu geloof ik nog steeds dat ik aan het begin van mijn carierre sta, maar wel met negen jaar meer werkervaring en vooral ook meer levenservaring. Ik ben volwassener geworden, in werk en in leven. Dat wil ik graag uitstralen in mijn bedrijfsnaam en huisstijl. 

Daarnaast zijn de inhoudelijke werkzaamheden verschoven. Van medewerker naar adviseur en management, van marketingcommunicatie naar omgevingsmanagement en communicatie. Dus 'Snugger Communicatie en Projectmanagement' dekt simpelweg de lading niet meer. 

Dan begint het denken over een nieuwe naam. Snugger heb ik destijds zelf bedacht, ik houd wel van originele namen. Maar de naam moet wel de lading dekken. Uiteindelijk heb ik helemaal niet lang nagedacht en besloten dat het gewoon Marja Pals moet zijn. Saai? Nee, dekt gewoon de lading. Ik werk tenslotte alleen, verhuur mijzelf en mensen kennen mij. Meerdere malen heb ik in het verleden bij facturatie gehoord dat opdrachtgevers niet doorhadden dat Snugger mijn bedrijf was. Dus waarom dan weer een naam verzinnen als ik er een gekregen heb van mijn ouders. En ik ben d'r best blij mee ;-)

Dus samen met Pascal Montsma (Magicolr, hij heeft nog wel een bedrijfsnaam ;-)) ben ik momenteel bezig met een nieuwe look en feel. Pascal heeft destijds ook de website van Snugger ontworpen en ik heb aan een half woord genoeg bij hem. Het wordt gewoon meer mezelf. Iets volwassener, maar nog even energiek en kleurrijk.

Binnenkort meer... 

Door: Marja Pals op 26 oktober 2016 | 1 reactie
  • Misschien moeten we samen mijn bedrijfsnaam eens onder de lope nemen. :-)
    Door: Magicolr, uh Ik bedoel Pascal op 26 oktober 2016 om 20:57u
Schrijf een reactie
Eén of meer verplichte velden zijn niet (juist) ingevuld. Vul het formulier aan.Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op www.snugger-communicatie.nl is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleent.

Snugger communicatie en projectmanagement (www.snugger-communicatie.nl) heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Snugger communicatie en projectmanagement kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website getoond. Snugger communicatie en projectmanagement wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd door Snugger communicatie en projectmanagement.

Op de website van Snugger communicatie en projectmanagement kan worden verwezen naar andere websites of informatie worden getoond, die wordt verstrekt of aangeboden is door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Snugger communicatie en projectmanagement niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Snugger communicatie en projectmanagement wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
Snugger communicatie en projectmanagement, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snugger communicatie en projectmanagement of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snugger communicatie en projectmanagement is het niet toegestaan links naar de website www.snugger-communicatie.nl weer te geven.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Snugger communicatie en projectmanagement omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.